Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 166
Năm 2021 : 814
 • Lê Thị Hồng Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0972511637
  • Email:
   hongthuyngaquan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983598503
  • Email:
   thanhmn87@gmail.com
 • Hán Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0335520752
  • Email:
   hanhuemntandong@gmail.com
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV Ban chi ủy-Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0389329699
  • Email:
   tuan13dt@gmail.com
 • Lê Thị Trà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   0974884758
  • Email:
   tragiangnq@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0912108776
  • Email:
   huyencuongyb@gmail.com
 • Đào Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Thư kí HĐGD
  • Điện thoại:
   0388492188
  • Email:
   daothihang79@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915682746
  • Email:
   trangthuctungty@gmail.com
 • Vũ Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0913626118
  • Email:
   vuliencmpgd@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới