Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 166
Năm 2021 : 814
 • Lê Thị An Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   098542937
  • Email:
   lethiannga@gmail.com
 • Cao Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0352620888
  • Email:
   phuongthuy291186@gmail.com
 • Bùi Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0855165881
  • Email:
   buithiphuongnq@gmail.com
 • Bùi Thị Tỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387834442
  • Email:
   buitynq67@gmail.com
 • Hán Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0335520752
  • Email:
   hanhuemntandong@gmail.com
 • Nguyễn Trung Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0853259597
  • Email:
   khanhthuyyb@gmail.com
 • Đinh công Thiềng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989914099
  • Email:
   phamanhhong18@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0892318857
  • Email:
   hienthuyb@gmail.com
 • Lèo Văn Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   0962313688
  • Email:
   vanhoank2@gmail.com
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV Ban chi ủy-Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0389329699
  • Email:
   tuan13dt@gmail.com
 • Đỗ Thị Chiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834116595
  • Email:
   chienthuong1970@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới